İrfan ARABACI
İrfan ARABACI
Yazarın Makaleleri
E-DEFTER DOSYALARI
E-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNDE SAKLANMASI ZORUNLULUĞU Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı...
İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMINDA KDV UYGULAMASI
İKİNCİ EL ARAÇ (OTO) ALIM SATIMI 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan...
Korona Virüsünün Ekonomiye Etkilerini Hafifletme Kanunu
İLGİLİ KANUNUN BAZU MADDELERİ AŞAĞIDADIR. MADDE 7 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 'GEÇİCİ MADDE 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici...
Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlar İçin KDV Tevkifatı Uygulanmayacak
KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde; kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde; kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde ise kısmi tevkifat kapsamındaki teslimler sayılmıştır....
HER YÖNÜYLE KONKORDATO
Özellikle 2018 yılından itibaren konkordato ilan eden şirketlerin sayısı arttı. Bu artış ile birlikte sıkça duyduğumuz konkordato nedir, nasıl işler, şartları nelerdir, nereye başvurulur ve sonuçları nasıl olur. İş dünyamıza ışık...
İzaha Davet
Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanununun 'İzaha Davet” başlıklı 370. maddesinden aldığı yetkiye istinaden 25.07.2017 tarihinde 482 sayılı VUK Genel Tebliğini 30134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe...

banner26

banner25