Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlar İçin KDV Tevkifatı Uygulanmayacak

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde; kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde; kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde ise kısmi tevkifat kapsamındaki teslimler sayılmıştır.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin 2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar bölümünün son paragrafında 213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz. açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre,

24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 518 No.lu Tebliğde izah edildiği üzere 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

Bu düzenleme, mücbir sebep halinde bulunan bütün KDV mükellefi alıcılar (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç) ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde sayılan belirlenmiş alıcılardan mücbir sebep halinde bulunanlar için geçerlidir.

Aşağıda belirtilen mükelleflerden kısmi tevkifat alıcısı kapsamında olanlara, 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında düzenlenecek kısmi tevkifata tabi alımlarla ilgili faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

  1. Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

  1. Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

  1. Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağına tabi olan aşağıdaki mükelleflerden kısmi tevkifat alıcısı kapsamında olanlara, yasağın başladığı 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona erdiği tarih (bu tarihler dahil) arasında düzenlenecek kısmi tevkifata tabi alımlarla ilgili faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

  1. 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler,

  1. 22/3/2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren SMMM ve YMM’ler (meslek mensupları) tarafından verilen mükellefler.

Diğer taraftan, mücbir sebepten yararlanan mükellef kapsamında olmayanların, mücbir sebepten yararlananlardan kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenleyecekleri faturalarda KDV tevkifatı uygulaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen uygulamaya tabi kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler (Tebliğin I/C-2.1.3.2 bölümü) ile kısmi tevkifat kapsamındaki teslimlerin (Tebliğin I/C-2.1.3.3 bölümü) ayrıntısı KDV Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Ayrıca;

518 Seri no’lu Vergi Usul Genel Tebliği ile Mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Mart-Nisan ve Mayıs/2020 Dönemlerine ait Katma Değer Vergisi ve Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri Dâhil), BA-BS formu ve Berat yükleme süreleri ile vergilerin ödeme tarihleri ertelenmiştir.

518 Sayılı VUK genel tebliğine göre Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri ile Tebliğde belirtilen Mücbir sebep kapsamındaki Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin hangilerinin ertelemeden yararlanıp, yararlanamayacağı konusundaki sorun çözülmüştür.

Buna göre;

Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri ile mücbir sebep kapsamındaki Kurumlar Vergisi mükellefleri, kendilerine ait ŞİFRE İLE GİB İnternet sitesinde bulunan İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ sistemini girerek “BİLGİLERİM” sekmesinin (bölümünün) en altında bulunan “518 Sıra no’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu” Butonunu kullanarak ERTELEME Kapsamında olup olmadıkları öğrenebilecektir.

Mücbir sebep hali dolayısıyla uzatılan beyanname bildirim ve ödeme sürelerini gösterir tabloya aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.

http://www.maliforum.com/maliye/2020/beyan-bildirim-sure.pdf

31.03.2020
İRFAN ARABACI
SMMM – BAĞIMSIZ DENETÇİ

YORUM EKLE

banner29

banner25