E-DEFTER DOSYALARI

E-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNDE SAKLANMASI ZORUNLULUĞU

Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 09.10.2020 tarihinde E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu yayımlanmıştır.

Kılavuzda, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Bilindiği üzere; 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)’in “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün 4.4.1. maddesinin (e) fıkrası ile 01.01.2020 tarihinden itibaren oluşturulan e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

E-Defter ve Berat Dosyalarının GİB Sistemlerine Aktarım Zamanı

Yüklemeye ilişkin son tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Hemen belirtelim ki; dileyenler aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman yükleme yapabilirler.

>>> 2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları (yüklenmesi) ile ilgili son tarihler:

Dönem

Aktarım Zamanı

2020 / Ocak - Şubat - Mart

15 Ocak 2021’e kadar

2020 / Nisan – Mayıs - Haziran

15 Şubat 2021’e kadar

2020 / Temmuz – Ağustos - Eylül

15 Mart 2021’e kadar

2020 / Ekim – Kasım

15 Nisan 2021’e kadar

2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2021’e kadar

2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

17 Mayıs 2021’e kadar

           Özel entegratörlerin bununla ilgili aynı e-faturada olduğu gibi e-defter saklama açısından lisans almaları gerekmektedir.

Lisans aldıklarında bu defter verilerinin ikincil kopyalarını başkanlığın sayfasına yüklenmesine gerek kalmayacak özel entegratörün sayfasına yüklenmesi yeterli olacaktır.

>>> 2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları (yüklenmesi) ile ilgili son tarihler:

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden on beşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

Aylık / 3 Aylık Seçeneği

Dönem

Aktarım Zamanı

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

2021 / Ocak

17 Mayıs 2021’e kadar

2021 / Şubat

15 Haziran 2021’e kadar

2021 / Mart

16 Temmuz 2021’e kadar

2021 / Nisan

16 Ağustos 2021’e kadar

2021 / Mayıs

15 Eylül 2021’e kadar

2021 / Haziran

15 Ekim 2021’e kadar

2021 / Temmuz

15 Kasım 2021’e kadar

2021 / Ağustos

15 Aralık 2021’e kadar

2021 / Eylül

17 Ocak 2022’ye kadar

2021 / Ekim

15 Şubat 2022’ye kadar

2021 / Kasım

15 Mart 2022’ye kadar

2021 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

2021 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

15 Nisan 2022’ye kadar 16 Mayıs 2022’ye kadar

3 AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

2021/ Ocak, Şubat, Mart

15 Haziran 2021’e kadar

2021/ Nisan, Mayıs, Haziran

15 Eylül 2021’e kadar

2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül

15 Aralık 2021’e kadar

2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2022’ye kadar

2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

16 Mayıs 2022’ye kadar

e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, kılavuzda açıklandığı şekilde GİB bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına yönelik işlem adımlarını (Kurulum dosyası indirme, Çalıştırma, Dosya Yolu Belirleme, Güncelleme, Format ve Aktarım) takip etmeleri gerekmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.

İRFAN ARABACI

SMMM – BAĞIMSIZ DENETÇİ

22.12.2020Kaynak:

09.10.2020 tarihli E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu

YORUM EKLE

banner26

banner31

banner34

banner25

banner30

banner33